Hur du driver utveckling på ett effektivt sätt

 Av: Nicklas Karlsson

Jag vet inte hur du gör för att främja utveckling på exempelvis din arbetsplats, i laget eller i din familj. En sak är ganska säkert. Den som vet hur man skapar ett klimat där utveckling frodas enklast kommer kunnat driva framgång på ett tillförlitligt sätt. Oavsett om framgång för dig handlar om att gå från minus till plus, från frustration till kreativitet, från otrygg till trygg, från problem till lösning, från distans till kontakt. Oavsett vad framgång betyder för dig så kommer du behöva både förståelse och kompetenser för hur du kan påverka den framgång som du vill uppleva och som betyder mest för dig. 

Många olika sätt att nå framgång.
Det finns givetvis många olika sätt att nå framgång. Det sätt som jag vill påstå är ett av de absolut mest effektiva sätten att främja utveckling i exempelvis en organisation är genom att arbeta med ett coachande förhållningssätt i ledarskapet. Jag har haft förmånen att få coacha människor i många år och det är för mig oslagbart att se hur otroligt kapabla människor är till utveckling när rätt förutsättningar finns på plats. För mig handlar ett coachande förhållningssätt om att förstå ett par grundläggande principer. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att ”lyssna” och ”ställa frågor” och att dessa färdigheter ”hänger ihop”. För att ett coachande förhållningssätt ska fungera effektivt behöver du även utveckla förmågan att kunna skapa ett ”mentalt utrymme” där nya insikter kan frodas. Det är nämligen genom nya insikter (insikt = en ny fräsch tanke) som all framgång blir möjlig. Där kan minus bli till plus, frustration övergå till kreativitet, otrygg till trygg, problem får en lösning, distans blir till kontakt. Jag kommer ihåg mitt första möte med en coach för ca 20 år sedan. Då fick jag möjligheten att arbeta med en utmaning jag hade upplevt en längre tid. I min värld satt jag fast och jag hade givit upp hoppet om att det skulle kunna lösa sig. Under samtalet som varade i mindre än en timme fick jag avgörande insikter kring min utmaning vilket gjorde att jag tydligt kunde se min väg framåt. Det som tidigare såg ut som ett problem såg inte längre ut som det.

På utbildningen Det tydliga ledarskapet får du lära dig grunderna i ett coachande förhållningssätt. Du får de viktigaste kunskaperna för att kunna börja jobba med ett coachande förhållningssätt i din vardag. ”Magiskt” och ”Mind Blowing” är vanlig återkoppling från deltagare när de börjar se möjligheterna med sina nya kunskaper.

Vilken utveckling skulle du vilja uppleva i din vardag just nu?

Vilket enskilt resultat skulle ha den största påverkan i ditt liv?

När hade du kontakt senast?

Fokus på fokus

När blev du senast lyssnad på?