Förberedelseuppgift

För att vi på Ledarbildarna ska kunna genomföra den här utbildningen på den höga nivå vi avser, behöver vi dina tankar och förväntningar på denna utbildning.

Det är viktigt för oss att få veta inför denna utbildning, vad just du förväntar dig.

Vi behöver svar på nedanstående frågor för att forma utbildningen så bra som möjligt just för dig. Dessa svar kommer endast att läsas av våra utbildare.

Svaren behöver vara oss tillhanda senast 5 dagar innan kursstart.

När du svarar på frågorna rekommenderar vi att du är spontan och så beskrivande du förmår.  Du kan skriva jättemycket. eller lite. Men det är viktigt att du skriver något.

Tack!

dina uppgifter