Förberedelseuppgift

För att vi på Ledarbildarna ska kunna genomföra den här utbildningen på den höga nivå vi avser, behöver vi dina tankar och förväntningar på dessa tre dagar.

Vi behöver svar på nedanstående frågor för att forma utbildningen så bra som möjligt just för dig. Dessa svar kommer endast att läsas av våra utbildare.

Svaren behöver vara oss tillhanda senast två dagar innan kursstart.

När du svarar på frågorna rekommenderar vi att du är spontan och så beskrivande du förmår.  Tack!

dina uppgifter