Fokus på fokus

 Av: Alexander Holmberg

Vad är egentligen viktigt den här veckan? Om du summerade allting som ligger framför dig – vad av allt är absolut viktigast?  Om du valde bort allt annat förutom just det som är avgörande för en fantastisk vecka – vad skulle det då kunna vara?

Märkte du vad som hände med ditt fokus?  Vad började du fundera på? Vad blev viktigt?

 En av ledarskapets sex naturlagar är nyfikenhet. En tydlig ledare är nyfiken. Vill veta mer. Att tanken utvecklas. En tydlig ledare ställer frågor.

När vi ställer frågor till oss själva eller andra, så påverkas framför allt vårt fokus.  Med hjälp av frågor, kan vi med andra ord påverka vårt eget fokus men också de vi möter i vår vardag.

På samma sätt motiveras vi själva, när den vi pratar med ställer frågor och vill veta mer. Det inspirerar och hjälper oss dessutom utveckla tankarna mer.

Du som gått utbildningen Det tydliga ledarskapet har stiftat bekantskap med språkmönstret ”generell och specifik”. När vi kommunicerar utan att ställa eller får frågor tenderar vi att bli generella i våra beskrivningar och då ökar också risken med fler missförstånd, tolkningar och faktiska fel i vår vardag.

TIPS

  • Vilka frågor ska du ställa oftare den här veckan?

  • Vilken fråga hjälper dig bli mer fokuserad?

  • Barn är mästare på att ställa frågor. För de är nyfikna. De vill veta och förstå. Lär av de bästa!

  • Vad specifikt är viktigast för dig att avsluta den här veckan?

  • Vad är viktigt att du sätter igång med, kanske redan idag?


När hade du kontakt senast?

Fokus på fokus

När blev du senast lyssnad på?