Allmänna villkor

Hej,

Kul att du verkligen läser de allmänna villkoren. Det tyder på att du är detaljintresserad, seriös och noggrann i samband med din bokning. Det är viktigt. Om du berättar om den här texten i samband med att du går kursen får du en halvtimmes fri extra träning i språkmönster av en av våra utbildare. Då vi givetvis vill belöna din noggrannhet. 

Fakturering och betalningsvillkor

Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av anmälningsavgiften och inför kursstart skickas ytterligare en faktura för inbetalning av utbildningsavgiften. Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmåls-ränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

 

Avbokning och ombokning

Schemalagd- och skräddarsydd utbildning: Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer.

Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till åtta veckor innan kursstart.

Vid avbokning fram till och med 4 veckor innan kursstart återbetalas kursavgift med avdrag för anmälningsavgift. 

Vid av- eller ombokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.

Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med oss.

Ledarbildarna förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall erbjuds deltagaren nya utbildningstillfällen alternativt återbetalas erlagda avgifter utan avdrag.

Ledarbildarna förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar.

I de fall examination, projektarbete eller motsvarande som genomförs inom ramen för utbildningen inte kan examineras vid utsatt datum, ges deltagaren möjlighet att examineras vid ett reservtillfälle schemalagt av Ledarbildarna.

 

Event & Seminarier 

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 595:- för rörliga utgifter.

 

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

Om Ledarbildarna måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Ledarbildarna måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Ledarbildarna i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte. 

Kontakt

Vid bokningar av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Ledarbildarna via e-post eller telefon för information om Ledarbildarnas erbjudanden.